Revista Municipal Ajuntament

PROU MONOPOLI SERVEIS FUNERARIS

Aquest mes, vam presentar dues mocions prou interessants pels nostres veïns i pel comerç local: la de serveis funeraris i per la creació d’un àrea d’autocaravanes.

Des de que la Llei del Parlament de Catalunya 2/1997 va ser modificada a conseqüència de la Directiva Europea 2006/123/CE pel Decret Legislatiu 3/2010 (d’això ja fa poc més de 6 anys) l’Ajuntament ha mantingut una ordenança que estava incomplit la llei. Hem aconseguit que l’equip de govern accepti modificar l’actual ordenança establint unes tarifes socialment inclusives, implicant-se en el control del compliment, per part d’Àltima, d’ordenances i normes municipals, promovent i facilitant la lliure competència entre funeràries habilitades legalment i per evitar caure en “petits errors de redacció” consultarà a l’Associació contra Abusos Funeraris i demanarà un dictamen positiu a l’Agència Catalana de la Competència.

Així i tot, l’equip de govern va votar en contra d’incorporar a la web municipal la informació dels serveis funeraris perquè sigui fàcil de localitzar, d’instar a Àltima a donar informació completa i veraç des dels serveis de gama baixa, d’estudiar la municipalització del tanatori i d’instar a les empreses a oferir l’ús de materials sostenibles i biodegradables.

El que voten a favor a Barcelona, ho voten en contra a la ciutat que governen!